Daily Archives: 24.08.12

Kon-Tiki – dom over den som er daud

Så var vi der igjen, men det handler ikke om litteratur. Denne gangen handler det om spillefilmen som historieformidler. Den nye filmen om Kon-Tiki lanseres i disse dager, og den får til dels veldig gode kritikker. Debatt har det likevel blitt, en etter hvert velkjent debatt, enten det handler om litteratur eller film. Både i Dagsnytt 18 og i aviser av alle kulører har man denne uka diskutert forholdet mellom fakta og fiksjon i kunsten både generelt og med fokus på Kon-Tiki spesielt.

Hvis vi har forstått det riktig, blir de fleste karakterene i filmen framstilt slik at det går an å kjenne dem igjen. I hvert fall uten at filmskaperne har gått på akkord med guttas ære,- og ære er et poeng her. Med ett unntak: Thor Heyerdals høyre hånd, den tøffe, kunnskapsrike Herman Watzinger blir i filmen framstilt som en usikker, tvilende fyr. At Anders Baasmo Christiansens lubne fysikk heller ikke ligner Watzingers slanke kropp har også vært nevnt, uten at akkurat det har vært noe viktig poeng. For det er personligheten det handler om.

Vi som er gamle har lest bøker om Kon-Tiki og sett den gamle, prisbelønte filmen. For oss er det kjent at seilasen over havet var merkelig rolig og konfliktfri på det menneskelige plan. At det ikke blir særlig mye fart over en film som holder seg helt til virkeligheten, forstår vi, – også at det må legges til og trekkes fra.

Fe døyr, frendar døyr, ein sjølv også.
Men godt, fortent ettermæle varer ved.

(Håvamål)

Jeg tror alle forstår at det er nødvendig å endre både det ene og det andre når man skal lage en spillefilm based on a true story, – også at man trenger å innføre sterke og svake karakterer for å få en filmatisk dynamikk, – antagonister og protagonister og alt det der. Spørsmålet er bare hvordan man velger å løse det.

For den som ikke er født med en sterk æresfølelse, spiller det kanskje ikke så stor rolle om en død mann blir tillagt egenskaper, meninger, handinger han aldri hadde. For oss andre kan det oppleves som en katastrofe. Intet mindre. Herman Watzinger levde ikke i en fjern fortid. Han har fortsatt barn og barnebarn i live, – og det er der noe av problemet ligger. Dette var også kritikken måt TV-serien Harry og Charles: historiene er fremdeles for ferske til at ingen bryr seg. Få av oss ville være likegyldige til om vår intelligente, modige far ble framstilt som en puslete tviler på papir eller lerret, – for det som er sagt sist er ofte sant, og da kleber løgnen seg til virkeligheten og blir sann.

Det er kanskje en naiv tanke, – men vi skal være snille mot hverandre. For dette er alvor. Det setter store følelser i sving å pirke borti folks ære. Unødvendig er det også. Da Joachim Rønning og Espen Sandberg skjønte at de hadde behov for en tviler i filmen sin, en som stilte vanskelige spørsmål og skapte litt uro, – da kunne de diktet opp en sånn figur, og byttet ham ut med en av de mer anonyme av de seks. Det er spillefilm, for fanden, – og regissørene kan ta de grepene de synes er nødvendige for å skape kunst. Det de har gjort her, har andre gjort før dem, og det er ikke ulovlig, – bare litt æreløst.

Det er mange hensyn å ta for den som skal selge en film, ikke minst kommersielle. At dette ville skape debatt, må de ha visst, – og selv om Anders Baasmo Christiansen tillater seg å være fornærmet over fokuset på hans rollefigur, skal man ikke se helt bort fra at kritikken var forventet og ønsket. Ved å google Kon-tiki, ser man fort at kritikken mot framstillingen av Watzinger har gitt økt antall treff.

Det er ikke alle som forstår at noen av oss blir indignert. Kunstnerisk frihet, sier de. Dramaturgiske grep. Ikke viktig. Det er bare små detaljer som er endret. Mon det! Tenk deg at noen om 5 – 10 – 20 år skriver en doku-roman eller lager en spillefilm om 22.07. Tenk deg at karakterene i romanen eller filmen bærer Utøya-ungdommenes egne navn. Tenk deg at en av dem, en som i virkeligheten strakk seg langt for å hjelpe andre plutselig ble framstilt som en egoistisk feiging, en som skjøv andre unna for å redde seg selv. Tenk deg det. Hadde det vært OK, – eller finnes det en grense?

Mange kommer til å se filmen om Kon-Tiki, – jeg også, og jeg gleder meg. Svært få leser historisk faglitteratur. Hadde alle vært oppdatert på forskning og fakta om alle filmatiserte hendelser de så, da hadde ikke dette vært noe problem. Vi kunne sett på spillefilmen og doku-romanen som det de er: En kunstnerisk illustrasjon over noe annet. Men sånn er det altså ikke. I stedet vil historiske spillefilmer på mange måter dominerer historieformidlingen til folk flest, slik at det som blir framstilt på film overstyrer historiske fakta. Er filmen god, vil vi helst ikke bli confused with facts. Uansett hvordan vi snur og vender på det, er dette problematisk. Det handler ikke bare om sårede følelser hos etterkommere, men er til syvende og sist et spørsmål om hvorvidt fiksjonen har rett til å overprøve fakta.

Fe døyr, frendar døyr, ein sjølv skal også døy.
Eg veit noko som aldri døyr: dom over den som er daud.