Muntlig eksamen i samfunnsfag er over – tre år til neste gang

Gjennom alle tre åra jeg har en klasse, nevner jeg med ujevne mellomrom muntlig eksamen for elevene. Jeg drypper litt om når og hvor og hvordan. Forventningene kjenner de jo, – dem blir de presentert for hver gang vi starter med et nytt emne, men jeg tror ikke de tenker så mye på eksamen før den nærmer seg. Det gjør jeg. Et lite stykke inne i hodet mitt, rett bak venstre øre, ligger tanken der hele tiden, hver time jeg underviser. Det er det som kalles kunstig motivasjon. Vissheten om at det kommer en eksamen holder meg i ørene når jeg er sliten, og den sørger for at jeg hele tiden er på alerten og ikke senker skuldrene mer enn sunt er.

Europa og Usa etter andre verdenskrig. Churchills jerneppetale. Dannelsen av østblokken. Delingen av Tyskland. Marshallhjelp. Kald krig. Ideologier. NATO.

I dag braket det løs, og igjen var det en veldig spesiell opplevelse. Det går tre år mellom hver gang jeg har unger oppe til eksamen, og noe forandrer seg alltid. Denne gangen er eksamensformen litt annerledes enn den var sist. Litt bedre faktisk. Elevene trekker oppgave 48 timer før de skal i ilden. På eksamensdagen får de ti minutter på å presentere temaet. Etterpå eksaminerer jeg og sensor i inntil 20 minutter.

Berlinblokkaden. Trumandoktrinen. Årsaken til at NATO-medlemsskap ble oppfattet som problematisk for Norge. Alternative alliansepartnere som ble søkt. Særavtaler Norge har med NATO. NATOs endrede rolle i den senere tid.

Sensorene kommer fra andre steder i fylket, og de kommer tidlig. Da jeg kom inn på lærerværelset klokka 07.45. hadde de første dukket opp allerede. På skolen min er vi egentlig ganske rotete av oss, – men ikke i dag. Vi vil jo gjøre best mulig inntrykk, så vi gjør som vi gjør hjemme når vi skal ha gjester: Vi rydder! Og så serverer vi. Det er kaffe og te, frukt og wienerbrød fra første stund. Her skal alle føle seg velkomne og ingen skal la seg irritere av sult eller tørst.

Den norske økonomiens utvikling etter krigen. Samlingsregjeringen. Oppbyggingen av velferdsstaten. Keynes teorier. Haakon Lie og Einar Gerhardsen. Norges forhold til militær alliansepolitikk fra 1945 og fram til i dag.

Elevene skal møte til faste tider utover dagen, og noen behøver ikke komme før etter lunsj. Det hadde i grunnen vært fint om de ventet hjemme, så ble det ikke så fullt på skolen. Men de kommer mye tidligere enn de må. Noen er der samtidig med oss voksne. De sitter og ligger og flyter utover i sofaer og stoler og vinduskarmer. De leser og hjelper hverandre. Når vi går forbi med sensorene, skotter de engstelig opp for å se på de fremmede voksne: Ser han snill ut? Mon tro om hun er streng? Og vi slenger ut teite vittigheter om at det er veldig lav dødelighet på muntlig eksamen, tross alt.

U -land, i-land og nic-land. Problematikken med å måle velstand med BNP. HDI. Forholdet mellom HDI og BNP på Cuba, i Norge og i Somalia. Befolkningsutviklingen i verden etter Den industrielle revolusjon. Teorier om hvordan man kan bekjempe verdens fattigdom. FNs tusenårsmål.

I klasserommet er prosjektor og utstyr på plass. I gangen utenfor sitter lærere fra åttende og niende klasse. Deres oppgave i dag er å sørve oss, en jobb vi har to av tre år. De henter elevene på biblioteket og sørger for at alle er på plass når de skal, trøster og svarer på spørsmål. Jeg fikk opp elleve elever, og alle hadde sendt meg en Power Point-presentasjon på mail. Dette er ikke dagen for å kløne med feil format og Macer som ikke vil være med. Alt skal gå på skinner. Når eleven kommer inn i rommet, har jeg funnet fram riktig presentasjon, – og så er det bare å fyre løs.

Vietnams historie. Fransk Indokina. Ho Chi Minh og Viet Minh. Nye mediers rolle i vestlig opinionsdannelse under Vietnamkrigen. Politiske føringer som styrte USAs engasjement i Asia i denne perioden. Markedsøkonomi og planøkonomi.

For at eksamen skal bli mest mulig ærlig, får ikke elevene lov til å ha med manus. Power Pointen skal bare fungere som en illustrasjon, og heller ikke der får de ha annen tekst enn en overskrift. Når jeg har vært sensor selv, har jeg sett at andre lærere velger annerledes. Jeg har opplevd at elever har med alt fra en lapp med stikkord til bunker med tettskrevne notater. Mine unger får ikke lov til det. Bare unntaksvis har noen med en lapp med et par stikkord. Selv om de er nervøse og anspente, det er man når man har eksamen, er de også veldig frigjorte fra papir og skjerm. De bidrar med det de kan, og det er mer enn nok.

Sovjetunionens problemer på 1960-tallet. Tsjekkoslovakia i 1968. Bakgrunnen for Sovjets invasjon i Afghanistan. Osama bin Ladens ulike roller i forhold til USA. USAs rolle i forholdt til enkelte tidligere kolonier i Afrika. Bresjnevdoktrinen. Michail Gorbatsjovs ideer. Pågående demokratisering i noen tidligere sovjetrepublikker.

Jeg tror de fleste elevene mine har hatt en god dag i dag. Selv om de var veldig nervøse, møtte de en varm og fin sensor, og de ble eksaminert i et stoff de fleste av dem har innunder huden. Det er klart det var morsommere for dem som fikk 6 enn for dem som fikk 2, og noen tårer ble det. Så sant eksamen har foregått på skikkelig måte, kan ikke elevene klage på karakteren. Men de har krav på en begrunnelse, og den fikk de i dag.

Den historiske bakgrunnen for opprettelsen av staten Israel. Vestbredden og Gaza. PLO og Hamas. Gadaffi og Moubaraks ulike måter å møte opprørerne på. Libyas tidligere engasjement i internasjonal terrorisme. Endrede forhold på grensa mellom Egypt og Gaza i juni 2011. Det nye Midtøsten.

Alle våre elever er oppe til muntlig eksamen. Det er skolens administrasjon som setter sammen gruppene, og det er et spennende punkt. For elevene er det ikke så veldig viktig hvem de kommer på gruppe med, der er mest opptatt av hvilket fag de kommer opp i; for oss lærere er det annerledes. I dag var en av mine største gleder en elev som synes det er vanskelig å huske mye teoristoff. Han gjorde en strålende innsats, var klar og ryddig og fikk presentert det han faktisk kunne. Når det gjelder den delen av eksamen som har med meg og elevene å gjøre, så spiller det liten rolle hvilke elever jeg får i gruppa mi. Aller helst ville jeg ha dem opp alle sammen. Når det gjelder den delen av eksamen som har med sensor å gjøre, så spiller det avgjort en rolle. Jeg er nok litt umoden på dette området, men det står jeg for. Elevene og jeg vet hva vi har gjort sammen i tre år. De vet hva jeg står for, og jeg vet hva de står for. Det samme gjelder de andre voksne på skolen. Overfor dem har jeg ingen ting å bevise. Vi kjenner hverandre. Med sensor er det annerledes. På mange måter ser han meg og min kompetanse gjennom det elevene presenterer. Derfor er det faktisk veldig viktig for meg å få opp et par – tre superflinke elever, elever av det slaget som får det til å rocke i eksamenslokalet. De som ikke nøyer seg med å kunne, men som analyserer og reflekterer så vi voksne nesten blir feid av banen. Og jeg innrømmer det: Når en sånn unge svinger seg i valsen, da soler jeg meg i glansen. Hjelpes meg, så barnslig jeg er! Et par sånne elever gir et bilde av hva vi har bedrevet tre timer i uka i tre år. At ikke de andre åtte elevene får like stor dreis på det er helt i orden og også som det skal være. For meg er det like moro å se hva vi sammen kan få ut av det.

Fødselsrate, urbanisering, korrupsjon, hjerneflukt, bærekraftig utvikling, kommunisme, kapitalisme, globalisering, kald krig, solidaritet, opinion, glasnost, perestrojka, blandingsøkonomi, sosialdemokrati, velferdsstat, imperialisme, nyimperialisme, diaspora, sionisme, intifada, bosettinger, islamisme

Når elevene er femten år gamle, handler store deler av en sånn eksamen om å reprodusere kunnskap. Derfor ble jeg så utrolig imponert av hvor aktuelle de var i dag, og hvilke evner de hadde til å trekke inn paralleller fra andre deler av pensum enn det oppgaven deres handlet om. Hun som fortalte om Cuba hadde ingen problemer med å forklare den økonomiske krisa landet opplevde i 1991. Hun hadde også en interessant refleksjon om Cubas framtid når brødrene Castro vandrer heden. De som hadde om Midtøsten hadde fått med seg FN-valget som skal finne sted i september når man skal forsøke å få til en palestinsk stat som alle kan anerkjenne. De visste også at Kåre Willock er på besøk i Palestina akkkurat i dette øyeblikk. De som hadde om avslutninga av den kalde krigen, kunne fortelle om dilemmaene som har vært diskutert i kjølvannet av kronprins Haakons besøk i Aserbatsjan denne uka, og de ga sine personlige synspunkter på besøket. Hamas og PLO ble sammenlignet, og Israels forhold til Libanon utdypet. At Jonas Gahr Støre har fått kritikk for sin kommunikasjon med Hamas var også kjent stoff. En hadde synspunkter på NATOs nye rolle i internasjonale konflikter og hvilket standpunkt Norge burde innta. George Marshalls vikarierende motiver for å yte Europa hjelp i etterkrigstiden og Robert MacNamarras bok In retrospect dukket også opp. Ulike mediers rolle i konflikter ble trukket fram og sammenlignet fra Vietnamkrigen til opprøret i Egypt. Og sånn kunne jeg komme med eksempel etter eksempel. Til og med den eleven som sliter med de vanskelige refleksjonene, kunne overraske med å fortelle om FMVs betydning som indurstriarbeidsplass i Fredrikstad på 1950-tallet, om hvor mange som arbeidet der, hvilken betydning bedriften hadde hatt for byen og ikke minst hva hans bestefar hadde fortalt om sitt liv som sveiser på verftet. Da koste vi oss både gutten, sensor og jeg.

Jeg er sliten nå, og det er sikkert ungene mine også. Jeg er helt tom etter at tre års oppbygd spenning har fått sin utladning. Om to måneder møter jeg en ny gjeng unger som litt etter litt skal bli mine, og jeg skjønner ikke hva det er med meg, men jeg gleder meg allerede. Dette er jobben min. Det meste i verden ligger utenfor mitt kompetanseområde, men dette er det jeg gjør her i verden. Det er i klasserommet sammen med elevene og fagstoffet jeg trives, og jeg jobber rumpa av meg med å få det til å gnistre mellom ungene, faget og meg. Sånn har vi det vi som er lærere, og det er ikke det verste man kan bruke livet sitt til.

Jeg håper det er greit at vi tar sommerferie først, men midt i august kan dere bare sende oss ungene deres, så skal vi se om vi kan få det til en gang til.

Reklamer

12 responses to “Muntlig eksamen i samfunnsfag er over – tre år til neste gang

 1. Jeg blir helt rørt, jeg. Skulle ønske du var læreren til sønnen min.

  • Jeg blir alltid rørt når vi har muntlig eksamen. En av våre unge lærere fortalte at han og eleven gråt i kor da prestasjonen ble i overkant av hva noen hadde forventet. Sønnen din har antagelig lærere som har det som oss.

 2. Inspirerende lesning!

 3. Hvor er det spændende emner – sådan nogle emner havde vi slet ikke i min skoletid – jeg skal lige læse det igen senere (har travlt) – men tak for at du fortæller! Det er meget inspirerende!

  • Vi hadde heller ikke sånne emner. Vårt pensum var ikke så aktuelt, og det ble ikke stilt særlig høye krav om refleksjon. Hyggelig at du blir inspirert.

 4. Jeg ser at det ikke bare er jeg som blir rørt av dette innlegget ditt…..Sitter faktisk med tårer i øynene, og kan så levende sette meg inn i hvordan det må være. Jeg har jo også vært midt oppe i det mied min egen datter som også går i 10 C,men et helt annet sted. Jeg kjenner igjen alle emnene du ramser opp, for jeg har jo hørt henne i disse emnene når hun skulle ha prøver, og har vært imponert over hvor mye de skal lære og hvor mye som de faktisk har lært. Datteren min ønsket seg faktisk og komme opp i samfunnsfag,men kom i stedet opp i matte, noe hun først ikke syntes noe om.Men jeg tok kontakt med en lærervenn som er mattespesialist, og han fikk motivert henne, og det er helt utrolig hvordan hun jobbet med oppgaven på forhånd, og ble belønnet med en 5’er 😉 Det er ikke mye igjen av skoleåret, og det bringer jo også fram mange følelser. De står ved en skillevei…….og skal snart gå hver til sitt.
  Jeg skulle også ønske at eksamen hadde vært mer som dette når jeg gikk på ungdomsskolen….
  Nå, rett etter eksamen reiste hun til Tyskland for å bryte i en internasjonal konkurranse, sammen med et par flinke brytefrøkener fra Fredrikstad, og en gjeng andre landslagsjenter. Hun gledet seg jo til turen,men synes også at det var trist å ikke få med seg den siste uken sammen med skolekamerater…
  Hmmmm, dette ble langt;-) Ønsker deg en herlig sommer, og en frisk og god start på det nye skoleåret i August!

  • Takk for en hyggelig kommentar, og gratulerer med datteren din. Det er helt riktig som du sier: De skal lære utrolig mye, og det er store forventninger til dem. Utrolig nok innfrir de, – og da tenker jeg ikke på at alle skal ha strålende karakterer. De innfrir fordi de er interesserte og utvikler seg hele tiden. Da vi hadde en oppsummering med ungene våre i dag, viste det seg at nesten alle hadde hatt en flott dag i går, .- men bare nesten alle. Noen var lei seg, enten fordi de hadde vært for nervøse, andre fordi de mistet en karakter. En av guttene var opptatt av at muntlig eksamen er ganske urettferdig, og det har han jo rett i. Han listet opp: Først handler det om hvilket fag du kommer opp i, så er det hvilken oppgave, så er det hvilken sensor. Ingen er like flink i alt. Noen kom opp i yndlinsfaget og yndlingsemnet. Andre fikk det de mestrer aller, aller dårligst. Sånn er det. Muntlig er en happening, og i den store sammenhengen er det jo ikke særlig viktig. Likeveler det en veldig spesiell dag.

   God ferie til deg også.

 5. Jeg blir nok en gang rørt over måten du presenterer elevene «dine» og hverdagen rundt dem. For meg var det herlig å lese din betraktning av eksamen, da min sønn også hadde muntlig eksamen på torsdag. Det er godt å lese at du som lærer er så opptatt av denne dagen og elevene dine, og jeg skjønner din følelse av lykke når en elev gjør det strålende. Det er jo på en måte evaluering av deg også dette. Har du lært dem det de burde kunne etter 3 år på ungdomsskolen. Du fortjener å sole deg i glansen av flinke elever. Og jeg er sikker på at dine elever har gode minner om deg med seg videre, og husker deg som en flink lærer når de blir eldre.

  Min sønns lærere fortjener også all ære for deres jobb.

  • Jeg tror jeg må lage et blogginnlegg om dette med å være dedikert til jobben sin. Bodil. Jeg ser ofte her at folk synes det er så hyggelig at jeg går sånn opp i elevene mine og jobben min, og for meg er det ganske selvfølgelig. Sånn er det for de fleste av dem jeg jobber sammen med. Jeg tror den største forskjellen er at jeg skriver om det her på bloggen. Vi forventer jo at en sjef i Stat Oil eller en lege eller en administrerende direktør i et firma skal sette jobben foran det meste annet. Da må man kunne forvente det samme av alle oss andre, tenker jeg.

   Du har helt rett i at muntlig eksamen er en evaluering av oss lærere også, og vi kjenner på det. Samtidig har vi ikke vondt av å bli holdt litt i øra. Det er deilig å sole seg i glansen av flinke elever,. men jeg har bare behov for et par sånne, bare så jeg får vist fram hvor nivået kan ligge. For meg personlig er det like moro med dem som sliter litt mer i ytre sving. Dem er det jo virkelig en utfordring å hjelpe fram til et bra resultat. De superflinke er ofte glupere enn jeg er, kjappere i hodet og med full kontroll. De trenger egentlig ikke meg for å få sin fulle pott.

   Jeg håper sønnen din hadde en god opplevelse med sin muntlig eksamen. Selv har jeg ofte vært hylende nervøs når jeg skulle til pers selv.

   • Min sønn hadde en fin opplevelse med eksamen, og var overlykkelig over resultatet. Hen er rimelig avslappet til slike utfordringer, og der kjenner jeg igjen meg selv 😉

   • Så bra at han tar det avslappet, Bodil. Der er vi så forskjellige. Noen av mine elever synes det er helt udramatisk å ha muntlig, mens andre truer med å dø av nervøsitet. Selv har jeg alltid hatt høy stressfaktor før en muntlig.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s