Daily Archives: 02.09.10

Fravær, fratrekk og et evig kaos

De mener det nok godt, de som bestemmer hvordan vi skal føre fravær i skolen, – men nå har de virkelig gått fullstendig bananas. I fjor kom det nye regler, kompliserte regler. En av dem var at alt fravær skulle føres på vitnemålet, med unntak av fjorten dager som foreldrene kunne søke om at ble slettet.

Så fant man ut at disse nye reglene var kompliserte, forvirrende og utilstrekkelige. I år kom revidert utgave, og vi er overbeviste om at det neste år kommer en revidert utgave av årets reviderte, og året etter der kommer …

Heng med nå, om du kan:

*Alt fravær skal i utgangspunktet føres på vitnemålet.
*Hvert år kan foreldrene be om at 10 dager ikke føres på vitnemålet, selv om elevene har vært borte. Dette skal skje etter følgende kriterier:
A Eleven har søkt rektor om permisjon og fått det.
B Eleven har vært syk. Dette siste punktet gjelder imidlertid bare fra den fjerde dagen man er syk, og det kreves legemelding i hvert enkelt tilfelle.
*Det er bare hele dager som kan trekkes fra, ikke enkelttimer. Disse enkelttimene skal regnes i minutter. Selv om en skoletime er på 45 minutter, gjelder en slik bare som 45/60 av en time.
*Rektor skal behandle alle søknader utover en dags fravær.

Hadde stort fravær vært et problem, så kunne det hele hatt en hensikt. Det har vi ikke. Det store flertallet elever er på skolen bortsett fra de ytterst få dagene de er syke eller har søkt permisjon. På alle skoler er det noen ytterst få elever som ikke møter når de skal. Dette er ofte elever med en problematikk som vi uansett må ta tak i, og slike innstramminger virker sjelden på dem.

Likevel får vi et system som forvirrer mer enn det oppklarer. Når vi har nesten 60 elever i klassen, tar det dessuten mye tid. Se bare her:

Flere elever søker om fri i en dag fordi de skal reise bort i helgene. Nå må alle disse søknadene innom rektors kontor. Han får mer å gjøre.

I går fikk jeg melding fra en av mine elever. Hennes mor skrev at hun ville komme litt senere på skolen i dag. Hun skulle til legen. Litt senere er en formulering som ikke holder lenger. Problemet er jo at ingen visste hvor lang tid det ville ta dette legebesøket. Jeg førte fraværet inn i Fronter i går, og i dag måtte jeg gå inn igjen for å registrert et presist antall minutter. Tenk deg så en klasse der en av tre unger har tannreguleringer som skal kontrolleres med hyppige mellomrom. Vi kommer til å telle minutter til vi ser blått.

Hvis en elev av en eller annen grunn har behov for å være borte fra skolen noen timer, vet han at disse timene vil havne som fravær på vitnemålet. Siden kun hele dager kan trekkes fra før fraværet føres på vitnemålet, vil noen kanskje spekulere i dette, og søke barna sine fri hele dager i stedet for enkelttimer. Selv om familien skal dra til fjells først etter lunsj på fredag, velger de kanskje å la Lille Ole være hjemme hele dagen for å få vitnemålet til å se penere ut.

Det som er verst med dette systemet, er at det favoriserer de mest ressurssterke foreldrene. Du skal være både alert og ha tunga rett i munnen for å holde orden på alt dette.

Tenk så fint alt hadde blitt om de hadde overlatt til meg å lage sånne regler. Finfint hadde det blitt, og ryddig, og lett og rettferdig og aldeles strålende, – men nei, da!