Daily Archives: 19.04.10

Et nødrop!

I fjor vår laget jeg en serie her på bloggen som het En reise til Tyskland – onkel Carlos forteller. Den gikk i åtte deler, og på vanlig blogglayoutvis ble det siste kapittelet alltid liggende øverst. Da jeg hadde presentert alle kapitlene, bestemte jeg meg derfor for å samle delene kronologisk i en post. På den måten kan nye lesere finne første kapittel først. Dette hadde jeg allerede gjort med hell med en annen serie jeg har skrevet: Brev fra skipslegen.

Nå går jeg med tanker om å bruke teksten om tysklandsreisen i en annen sammenheng, og derfor åpnet jeg den på nytt. Og da er det jeg ble forvirret, og litt engstelig.

Når jeg åpner posten her på bloggen, ser det ut til at det har skjedd noe. Først ser det flott ut. Etter en innledning kommer kapitlene i riktig rekkefølge: 1,2,3,4,5,6,7 og 8. På slutten av kapittel åtte mangler det noe. Men så er det ikke slutt. Etter kapittel 8 kommer kapittel 8 en gang til, og så fortsetter det med kapittel 7,6,5,4,3,2 og 1. Sjekk selv, så skal du se.

For å få skikk på dette, åpnet jeg posten i redigeringsprogrammet. Planen var å slette den siste delen av posten, der kapitlene lå i synkende rekkefølge. Først ville jeg imidlertid få lagt til det som manglet i kapittel 8 der de ligger i stigende rekkefølge. Jeg trodde det skulle være en smal sak.

Det var det ikke. Når jeg åpner redigeringsprogrammet, har noe blitt borte. Bare den føreste delen, fram til det ufullstendige kapittel 8 er til stede.

Hvor er den andre delen?

Hvordan kan den siste delen være der når jeg åpner den på vanlig måte, men være borte når jeg åpner den i redigeringsprogrammet?

Hvordan skal jeg få ordnet opp i dette?

Hjelp!