Daily Archives: 10.04.10

Frekk påstand om homofili og seksuelle overgrep

Allerede før klokka ti i formiddag har jeg klart å hisse meg opp så jeg freser, og det handler om den samme saken som jeg har hisset meg opp over før. Det lover godt for en ellers strålende, solfylt lørdag.

Lokalavisa har vært ute og spurt menighetsrådsleder John Golding i vår hjemlige katolske kirke om hvilke tanker han gjør seg rundt overgrepsavsløringene i den katolske kirke. Golding har både fornuftige og kloke tanker rundt temaet, omtrent som jeg regnet med. Men så skjer det (- eller så skjer det ikke! Av egne, vonde erfaringer vet jeg at man aldri skal stole på sitater i avisa,- og jeg ber derfor om unnskyldning om Golding er sitert feil. Puh! Da var alle forbehold tatt.)

Journalisten og Golding snakker om hvorvidt sølibatsregelen kan være årsak til at noen katolske prester forgriper seg på barn. Dette avviser heldigvis Golding. Der er vi på linje, han, jeg og forskningen. I kjølvannet av den siste tidens hendelser, har vi nemlig fått vite at forskning IKKE finner at det er flere overgripere blant menn i sølibat enn blant andre menn. Likevel gjentas dette om og om igjen som en mulig årsak, – men altså ikke i lokalavisa nå i dag. Pussig at man ikke drar inn alle de kvinner og menn som lever i ufrivillig sølibat; de utgjør en stor prosentdel av befolkningen. Skulle de også være potensielle overgripere? Det henger jo ikke på greip dette her! Problemer av denne typen er sammensatte, og det går neppe an å peke på en faktor og si at der ligger problemet.

Men tilbake til det Golding sa, det som ga meg et hissig adrenalinkick på morgenkvisten:

– Jeg tror at mennesker med homofil legning kan bli tiltrukket av det katolske presteskapet, for her er det mye barne- og ungdomsarbeid.

OK, – så var vi der. Unge katolikker med en gryende homofil identitet kaster seg inn i presteskapet fordi det vil sette dem i kontakt med barn de kan ha frivillig eller ufrivillig sex med! Det er jo det samme som å si at homofili i seg selv borger for overgrep.

La oss leke litt med sitatet ovenfor ved å bytte ut det katolske presteskapet med noe annet. Det vil syngliggjøre hvor fordomsfullt og frekt dette utsagnet faktisk er:

– Jeg tror at mennesker med homofil legning kan bli tiltrukket av det katolske presteskapet/ungdomsskolen/fotballklubber/skytterlag, for her er det mye barne- og ungdomsarbeid.

Det kan virke som om desperasjonen etter å finne en forklaring på overgrepene er så stor at hensyn til fakta, pietet og anstendighetsfølelse må vike. Vi mennesker er utrolig sammensatte, – og våre handlinger kan sjelden forstås med enkle forklaringer, verken biologiske eller sosiologiske.

Men hva man kan tillate seg å invitere barn med på,- det vet de fleste av oss.