Daily Archives: 21.07.09

Samfunnsfag for 9C finner sin form, – jeg har lekt skole i dag.

I dag har jeg lekt skole her på hytta. Fordi vi har nye bøker i både norsk og samfunnsfag, har jeg bestemt meg for å lese gjennom de nye læreverka og lage forslag til årsplan for 9. trinn neste skoleår. Det gir et par timers arbeid om formiddagen på de dagene været og humøret innbyr til det.

Jeg synes det hadde vært naturlig å samle de tre komponentene i faget i en bok, og sånne læreverk finnes. Hos oss har vi imidlertid gått for en tredeling av lærebøkene. I samfunnskunnskap og geografi har vi beholdt våre gamle bøker, – i historie har vi kjøpt nye: Makt og menneske fra Cappelen Damm.

foran

I forrige uke jobbet jeg med første kapittel i historieboka, – i dag sto Imperialismen for tur. Jeg har lest teksten og laget læringsmål for elevene. Hver gang vi starter opp et nytt emne, får de et ark med mål for perioden. Der står det hva det er forventet at de skal kunne, begreper som skal kunne forklares, temaer de skal kunne reflektere over osv. Boka er lett å lese, og den har mengder av illustrasjoner og gode sitater. I tillegg finnes en lærerveiledning med ekstraoppgaver. På verkets nettsted er det også oppgaver, og i fjor brukte jeg en del av disse som hjemmearbeid.

victoria

Det er spennende temaer vi skal gjennom i år, men som vanlig på denne tiden av året får jeg litt kalde føtter. Hvordan i huleste skal vi rekke alt dette?

Politikk, ideologier, systemer
Norge fra fortid til framtid 1814 – 1914
Geografien i Europa
«Vi er simpelthen de beste i verden!» – Imperialismen 1600 – 1885
Blodbadet i Europa – 1. Verdenskrig 1914 – 1918
Den russiske revolusjon 1917
Kampen om makten – fascisme og nazisme 1919 . 1939
Den store fedrelandskrigen 1939 – 1945
Holocaust 1600 – 1948
Lov og rett – om rettssystemet

sitat

Fordi det er valgår i år, starter vi selvfølgelig opp med politikk, og bare det er et omfattende emne som tar flere uker. Etterpå så går det slag i slag. Vi har tre ganger 45 minutter til rådighet hver uke, – nesten. Noen timer forsvinner alltid til andre aktiviteter, fridager og alt det uforutsette som skoleåret er fullt av.

rhodes

En ting er at elevene skal få et bilde av verden i nåtid og fortid, men alt denne historien bør jo henge på greip. Hva er poenget med å lære om imperialismen om de ikke kan se at den fortsatt eksisterer? Hva er poenget med å lære om politiske systemer hvis de fortsatt befinner seg i sofaen på valgdagene? Selv om vi i år har politikk som eget emne, er hele samfunnsfaget et eneste stort politikk fag, og det er der ungene skal oppnå den forståelsen som forhåpentligvis vil gjøre dem til gangs mennesker som det sto i den gamle læreplanen. For å få til det må det varierte arbeidsmåter til. De skal lese, lytte, skrive, løse oppgaver, jobbe i grupper, ha prosjekter, holde foredrag, evalueres gjennom muntlige og skriftlige prøver …

Hjelpes meg! Hvordan skal dette gå?

Svaret er at det går omtrent som det pleier å gå. På et eller annet vis klarer jeg å porsjonere ut stoffet, og i slutten av mai en gang er vi i mål, – men det er i 2010.

burden