Daily Archives: 09.07.09

In retrospect – Robert McNamara er død

Robert McNamara er død. For å være ærlig så trodde jeg han hadde vandret heden for lenge siden, men uansett tilhører Robert McNamara historien. McNamara var forsvarsminister under Vietnamkrigen, og selv om de var flere rundt det bordet, bærer han mye av ansvaret både for at krigen ble utløst, og ikke minst for at den varte så lenge. Det var McNamara som garanterte at amerikanske skip ble beskutt i Tonkinbukta, en garanti som ga president Kennedy det han trengte for å gå til krig mot Vietnam.

Det tragiske er at han selv fikk second thoughts allerede før krigen ble avsluttet i 1975 eller deromkring. Tidlig på nittitallet innrømmet han at han lenge før krigens avslutning hadde mistet troen på at Vietnamkrigen tjente noen hensikt. Ja, han innrømmet til og med at han hadde igangsatt bombetokt mot Nord-Vietnam bare for å vise at de ikke hadde noen hensikt. Hans erindringsbok In retrospect – The Tragedy and Lessons of Vietnam. Den kom i 1995. Med sin beklagelse rev McNamara opp vonde sår hos mange amerikanere som enten hadde deltatt i Vietnam eller minstet noen av sine kjære på slagmarken. Hvis han som kunne ha stoppet krigen ikke lenger trodde på den, hvorfor gjorde han ikke det? Det kunne ha spart mange amerikanske og vietnamesiske liv.

Kanskje skulle han spart seg og alle andre for hele boken. Da hadde tittelen vært ledig. George Bush kunne jo hatt nytte av å bruke den. Det skal bli spennende å se om det kommer noen beklagelser erindringer fra den kanten.