Daily Archives: 06.05.09

Viktigere enn eksamen?

Det er eksamenstid, og i dag fikk tiende klasse vite hvilket fag de skal opp i. Hver elev har fått sitt fag, enten norsk, engelsk eller matematikk, – og det er altså eksamen etter ti års skolegang de skal ha de nærmeste dagene. I forkant av eksamen får elevene vite hvilket tema de skal jobbe med. Det er lagt ut tekster og hjelp på nettet, og så er det meningen at elevene skal forberede seg. En av forberedelsesdagene skal foregår på skolen. Der står nemlig lærerne parate til å yte all den hjelpen de kan, – og siden dette er en offentlig eksamen er det ingen voksne som holder noe tilbake. Lærerne gjetter oppgaver sammen med elevene, det disponeres og repeteres

– av dem som er til stede.

Det er det nemlig ikke alle elevene som er. Noen kommer på skolen og forteller at de må gå tidlig eller at de ikke kommer i det hele tatt. Årsak? De har fått mopedkjøretime hos sjåførskolen, og den prioriterer de framfor å få hjelp til eksamen. Det må da læreren forstå? Når de voksne på skolen gir uttrykk for at de synes det er en utrolig dårlig ide, – blir ungene oppgitte og sure. Alle må da forstå at mopedlappen er viktig, – mye viktigere enn eksamen.

Lærerne sier høyt og tydelig og med store bokstaver hva de tenker om en sånn prioritering. De forsøker å overtale elevene til å utsette akkurat denne kjøretimen og heller få hjelp før eksamensdagen. De taler for døve ører, og opp av veska trekker ungen en skriftlig melding fra mor eller far: Per skal gå klokken 11, for da har han kjøretime, – og Lise kommer ikke i det hele tatt. Hun skal ha langkjøring. Og når mor og far bestemmer, så må det bare bli sånn.

Vi har da kneskålene våre kjære!