Daily Archives: 26.01.09

Et hjem og noen penger

– hadde det bare vært så enkelt.

gjerde