Daily Archives: 06.01.09

Gaza + åttende klasse = utfordring

Ikke nok med at jeg selv skal forstå hva som skjer i Gaza, – jeg skal også formidle det til elevene mine. Kan jeg i all enkelhet si at det er dritvanskelig?

Elevene stiller med sine forutsetninger og jeg med mine. En liten flokk elever (-ikke så helt liten heller) har ikke hørt om verken Gaza aller bomber, de er fullstendig blanke. På den andre siden sitter de som er mer enn velinformert, og som allerede har sine egne (eller foreldrenes) synspunkter med seg i klassen. Denne gruppen er omtrent like liten eller stor som den førstnevnte. De fleste ungene befinner seg et sted midt i mellom: De har sett de grufulle bildene på Dagsrevyen, og de vet at den israelske hær har gått inn i Gaza akkurat nå. Det er det de vet, – men de forstår ikke noe som helst av det.

Det er der jeg kommer inn i klasserommet. Etter at vi hadde sett nyhetene i går, forsøkte jeg etter fattig evne å tegne og forklare. Ungene er født i 1995, med andre ord for et par timer siden! De kan lite eller ingen ting om verken jødenes eller palestinernes situasjon gjennom historien. De vet ikke helt hvor Israel ligger, bare at det er langt der nede ved palmene et sted, og Hamas er en totalt ukjent størrelse for de aller aller fleste.

Hvor skal jeg begynne? Et kart er aldri av veien, og jeg valgte et av mine enkleste modellkart for å kunne plassere noen viktige områder. Senere så jeg at læreren i naborommet hadde valgt et mer detaljert kart. Deretter forklarte jeg forholdet mellom begrepene nasjon og stat. Så fortalte jeg om opprettelsen av staten Isralel, om konflikten mellom folkegruppene, om Hamas og om dagens konflikt med bomber og granater.

kart2

Noe trengte nok inn, og det er akkurat det historieforsåelse handler om: Noe som trenger inn. Vi gir elevene små fragmenter av virkeligheten litt etter litt. Før de har gått ut tiende klasse skal historietimene forhåpentligvis ha gitt dem nok bakgrunn til at de selv kan skape seg en mening, en egen sannhet. Utfordringen ligger i å kombinere historieundervisningen med dagens situasjon, og i åttende klasse har elevene ennå ikke den forkunnskapen som skal til for å forstå det som skjer akkurat nå. De er så unge, de har morsmelk i munnvikene ennå. Hvordan i all verden skal de kunne forstå det som vi sliter med å finne hode og hale på?

Min oppgave er å formidle fakta, – og det i seg selv er jo en vits. Hva av det jeg sier er fakta ,og hva er preget av mine meninger og mitt politiske syn, – for ikke å snakke om synet til de mediene jeg velger å forholde meg til? Det er ikke lett å si, og da en av elevene sa med høy stemme: Hamas er terrorister! ble jeg stum – en liten stund. Vi fikk landet den uttalelsen også.

Flere av elevene i klassen har selv vært i bomberegn, og de vet hva krig er. For dem er ikke de grusomme bildene av døde barn noe politisk argument, enten barna er på den ene eller den andre siden. De vet så alt for godt at det alltid er unger som blir drept og lemlestet når de voksne kriger.

Jeg kommer til å tråkle meg videre i dette minelandskapet så godt jeg kan. Oppgaven er vanskelig, og det jeg presterer er ikke bra nok.

Jeg er rett og slett ikke bedre.

Hjelp mottas med takk!

kart1