Daily Archives: 31.08.08

Drift mot barn

Det kommer visst litt an på hvordan man regner på det, men i dag angrer mellom 20 og 25 % av de kvinnene (og antagelig også mennene) som har blitt gravide på at de i det hele tatt laget et barn, -i Norge, altså. De tar abort. Nesten 1 av 4 tar abort. Jeg synes det er et voldsomt høyt tall, – rundt 14 – 15 000 aborter i Norge i året. Og da tar vi ikke med dem som likevel velger å få det barnet de egentlig ikke hadde planlagt.

La meg først si at jeg alltid har vært for den abortloven vi fikk i Norge i 1979, – det handler ikke om retten til å ta abort, men om valget. Hvordan kan det bli så mange aborter hvis vi er enige om at det er et vanskelig valg? At det er et vanskelig valg har jeg hørt om på radio i dag. Oppegående kvinner og menn, forfattere, skriver om det vanskelige valget og snakker om det på radio, – men ingen av dem stiller spørsmålstegn ved hvorfor det er så mange som kommer i den situasjonen. I vår tid og vår del av verden har vi tilgang på alle former for prevensjon, og selv om det en sjelden gang hender at den svikter, så kommer vi ikke i nærheten av disse 14 000 abortene. Vi vet også at det finnes overgrep, purunge og enkle par som ikke helt har forstått hvordan dette foregår og en del andre variabler, – men ikke 14 000 i året, – hvert fjerde eller femte påbegynte svangerskap. Det må være noe annet. Man skulle tro at konsekvensene var så store at ingen ville gamblet med noe sånt.

Kanskje tenker noen at det må være de helt unge som tar så mange aborter, men det er det ikke. Det er gruppen 20 – 25 år som får utført flest aborter. Dette er unge voksne som kan det meste både om hvordan man lager barn og hvordan man unngår å lage dem, og ikke minst er de i en alder da de kan ta vare på et barn. Likevel produseres det 40 unger hver dag som ingen har lyst til å føde.

Merkelig.

Mon tro om noen har forsket på dette. Jeg har hørt uttrykket dødslengsel. Kan det handle om fødelengsel? Jeg mener det, faktisk! Det er vel ingen hemmelighet at det ikke bare er fysiske, men også psykiske bånd mellom seksualitet og forplantning. Kan alle de uønskede svangerskapene handle om biologi? Når man har et seksualliv, så skjer det noe i hodene på menn og kvinner, en slags drift til å lage barn, en drift som overstyrer det faktum at man absolutt ikke har til hensikt å føde dette barnet? Sex = barn, liksom, uansett, og så tar de sjansen, selv om de innerst inne vet at de ikke skal ha barn akkurat nå? Jeg husker nemlig at jeg reflekterte over dette da jeg selv var veldig ung. Det siste jeg ville var å bli mor. Jeg var pinlig nøye med å unngå det. Jeg ville det ikke med hele min siviliserte fornuft. Likevel husker jeg at jeg ble forundret over at jeg likevel, parallelt med behovet for ikke å bli gravid, hadde en følelse som jeg holdt for meg selv: Det hadde nå vært deilig med en sånn liten varm, myk unge i armkroken. Det var et sug etter å få barn, selv om jeg mente at det ville være en katastrofe å bli gravid. Senere har Thv fortalt at han hadde det på samme måten. Jeg er et menneske med uvanlig sterk trang til kontroll, så hos meg ble det ikke noe barn før fornuften sa at det passet. Men alle er ikke som jeg, omkring 14 000 er ikke som jeg. Vi vet jo at når kampen står mellom sense and sensibility, så vinner ofte følelsene. På mange måter er det bra at det er sånn. Det betyr at det er noe igjen av det dyriske i oss siviliserte mennesker. Kåtskap er parringstrang er et ønske om å lage barn. Så blir det folk av oss i framtida også. Men det hjelper jo lite hvis vi angrer dagen etterpå. Og kanskje er det noe sånt som foregår. For du må ikke fortelle meg at 14 000 menn og kvinner hvert lager like mange uønskede barn sånn helt i ørska. Det må ligge noe bak.

Det undrer meg.