Daily Archives: 27.08.08

Leseverksted

Jeg har aldri vært helt fortrolig med ordet, og derfor bruker jeg det minst mulig; men det kalles faktisk leseverksted når en hel klasse får anledning til å sitte i skoletimen og lese bøker i fred og ro. Hensikten er å øke leseferdigheter og hastighet, i håp om at elevene skal finne gleden ved å lese. De har det i naboklassen vår nå, leseverksted, og ingen ting kan minne mindre om et verksted. Her er det verken støy eller mekanikk å spore. Noen og femti unger flyter utover med hver sin bok foran øynene. De leser og leser. Noen få orker bare en halv time, så ber de om å få jobbe med noe annet i stedet. De andre fortsetter å lese.

Vi skal lese i klassen min også, men jeg velger å vente. Nå i starten er de så nyfikne på skolen, så ivrige og lærevillige, at jeg vil utnytte energien deres så godt jeg kan. Når nyhetens interesse over den nye skolen har lagt seg, mørket siger over oss og livet er litt kjedelig – DA skal vi krype inn i en bok eller to.