Daily Archives: 28.05.08

Tenk det, Torberg Falch

Kvaliteten i den norske skolen blir ikke bedre om lærerne får høyere lønn. Lærerne blir ikke flinkere. Ordene rullet ut av klokkeradioen min til morgenen i dag, og jeg fikk en pangstart på dagen.

Det var Torberg Falch, professor i samfunnsøkonomi ved NTNU, som hadde en utredning om at lærerne ikke hadde blitt noe bedre siden siste lønnsoppgjør og neppe ville bli det denne gangen heller.

Tenk det Hedda!

Som om noen trodde det. Selvfølgelig blir ikke jeg en bedre lærer om jeg får noen tusen kroner mer i lønn. På samme måte blir neppe en professor ved NTNU dårligere om han gikk ned i lønn. Det kan hende jeg føler en sterkere forpliktelse overfor jobben hvis jeg er godt betalt, det kan hende jeg blir lenger i yrket, – men bedre blir jeg ikke. Det er heller ikke det saken handler om. Har Falch sovet i timen?

Jeg har vært øvingslærer hele mitt yrkesaktive liv. Vi får mange flinke lærerstudenter ut i praksis, MANGE FLINKE LÆRERSTUDENTER, så er det slått fast. Vi får mange som er skremmende svake også; studenter som verken mestrer det faglige eller det pedagogiske. Jeg har hatt studenter som mangler et minimum av allmennkunnskap, som for eksempel ikke ante hva elevene snakket om da de diskuterte begrepet tyskertøser. Jeg har hatt studenter som står foran klassen for å lære dem om presens av engelske verb, for så å skrive eksemplene totalt feil på tavla. Jeg har hatt studenter som ikke mestrer enkel prosentregning. Noen ganger reagerer våre femten år gamle elever med sinne på våre studenters skremmende lave faglige nivå: Skal de bli lærere?

Hvorfor blir det sånn?

For tjue – tretti år siden var det relativt vanskelig å komme inn på lærerhøyskolene. Man måtte ha gode resultater på artiumsvitnemålet sitt før man fikk starte utdanninga. Sånn er det ikke i dag. Læreryrket har lav status. Lønna er ikke spesielt dårlig, – men for dårlig til at den frister de flinke studentene. I dag har vi et nesten desperat arbeidsmarked i Norge, – et arbeidsmarked som skriker etter flittige hender og hoder. Sånt fører til lønnsaksellerasjon. Når jeg spør mine skoleflinke elever om de vil bli lærere, så ler de av meg alle sammen. Sikkert bra det, sier de (,for å ikke såre følelsene mine), men jeg vil jobbe med noe som gir høyere status og lønn.

Og sånn tenker de alle sammen. Resultatet er at søkningen til lærerhøyskolene har rast nedover de siste årene. Plutselig ble lærerskolen et studiested for dem som ikke hadde bestemt seg, for dem som ikke kom inn på skoler med større søkerkonkurranse, for dem med dårlige resultater. Til slutt ble det så ille at man måtte sette en nedre karaktergrense før man slapp studentene inn. Studentene som begynte på lærerskolen hadde så svake resultater at de ikke var i stand til å fullføre studiet. Dette ga seg blant annet utslag i en svært høy strykprosent i matematikk. Så fant man til slutt ut at studentene måtte ha minst karakteren 3 i norsk og matematikk for å komme inn på lærerhøyskolen. Tre – 3!!!

I say no more!

Slik det er nå er det mange ledige studieplasser på lærerhøyskolene. Ryktet forteller at en av høyskolelektorene ved vår lærerhøyskole i år oppfordret de nye studentene til å ringe rundt til venner og bekjente som ennå ikke hadde begynt å studere for å oppfordre dem, invitere dem, til å begynne på lærerhøyskolen. Om det vanket vervepremie sa historien ikke noe om.

Den store utfordringen er å få de riktig flinke studentene til å velge lærerhøyskolen foran andre universitets- og høyskolestudier. Hva har skolen å tilby dem? Hva er det som kan friste dem? Jeg er lærer, og jeg elsker yrket mitt. Læreryrket er spennende, faglig utfordrende, variert og fleksibelt. Det er tydeligvis ikke nok for dagens unge som skal velge yrke. Jeg er overbevist om at det eneste som virkelig kan overbevise dem er en betydelig høyrere lønn. De må vite at lærerlønna er konkurransedyktig med den lønna de kan få i andre yrker de har på vurderingslista si.

Det hjelper ikke at jeg synes jeg har god lønn, at jeg heller synes mange andre yrkesgrupper tjener for mye, at jeg heller vil at vi skal jevne ut og gi til dem i virkelige lavtlønnsyrker. Jeg er idealist, og oss er det få av.

Kjære Torberg Falch: Jeg blir verken en bedre eller dårligere pedagog om jeg får høyere lønn. Men problemet er mer komplisert enn det. Jeg trodde samfunnsøkonomien hadde større tidsperspektiv enn dette. Det handler ikke om presens eller seks eller åtte år, – det handler om framtida. Det handler om hvem det er som kommer til å utdanne seg til lærere, – og om noen i det hele tatt kommer til å gjøre det! Kanskje har lønna noe med kvaliteten å gjøre likevel, Torberg Falck? Selvfølgelig har den det. Selvfølgelig vil økt lønn øke kvaliteten.

Uten økt lønn blir det verken lærere eller kvalitet tilbake i skolen.