Daily Archives: 08.05.08

O Romeo,

O Romeo, but why are you named Romeo? Deny your father and refuse your name… Vi har hatt fokus på Shakespeare i engelsktimene. I dag var det framføring. Noen nøyer seg med å lese fra et ark. For andre er det alvor. De stiller med vakker musikk, flotte kostymer og har lært teksten utenat.

Og de framfører med innlevelse. Det er så en gammel, romantisk lærer får tårer i øynene: I take you and your word! Call me your love and I will be born again: from now on I will never be Romeo!

Tenk at de tør! Balkongscene eller ikke balkongscene, – vi er i et alminnelig klasserom, det er blendende dagslys, publikum er noen-og-femti medelever. Dine nærmester er det vanskeligste publikumet, heter det. Og likevel trår de til som om de sto på Nationalteateret: Lady, I swear by the beautiful moon.

O swear not by the moon, because the moon changes.

Etterpå fikk de applaus. Stor applaus!