Daily Archives: 25.04.08

Det skulle tatt seg ut.

De vil at det skal være forbudt med utenlandske flagg i 17. maitogene. FORBUDT!

Tenk deg så at noen opponerer mot forbudet. Tenk deg at han går i 17.-maitog energisk viftende med det svenske, pakistanske eller malawiske flagget. Tenk deg at han blir kastet ut av toget. Tenk deg at han blir arrestert.

På nasjonaldagen feirer vi demokratiet og friheten og nasjonen, – og så skulle vi nekte noen å hilse oss med sitt hjemlands flagg.

Tenk deg avisoverskriftene rundt om i verden. Norge, demokratiets høyborg, arresterer noen for å ytre seg med et flagg.

Det skulle tatt seg ut.