Daily Archives: 07.11.07

Det brasilisanske superteamet

I dag har det vært 15 varme novembergrader ute, og flere av elevene tok med seg maten ut i lunchpausen. Det skyldtes både det uventa fine været og en lastebil full av rappere på stuntkonsert. Plutselig var de bare der med sine spesielle bevelgelser og sine yoo. Målet var å reklamere for ungdommens kulturmønstring. 

matpakke.jpg green.jpg trappa.jpg ovesikt.jpg rap.jpg

Det er på denne tiden av året vi lærere skal tjene inn noen av våre ekstra fridager i juni og august. Det merkes, veldig, – og dagene blir mer enn lange. Heldigvis jobber vi i flotte omgivelser, og både broer, kvernsteiner og fisk i dam gir meg assosiasjoner til både det ene og det andre. Når jeg er sliten har jeg lett for å se noe ekstra i det meste. Kanskje skyldes det også den siste tidens uvettige omgang med Ibsens symboldramaer.

bru.jpg kvern.jpg damute.jpg

Onsdag er plangruppedag. Rektor og et lite knippe av oss fotfolket spanderer en time eller to til å diskutere og planlegge oss fram til løsninger som forhåpentligvis skal gi skolen vår et lite løft framover. Målet er pedagogisk utvikling. Vi vil bli bedre.

Jeg vet ikke om det var november, slitne folk eller hva det nå var, – men i dag sporet vi litt av. Rektor rakk å informere om noen småsaker, og så skulle vi fortsette arbeidet med planer som forhåpentligvis skal forbedre kvaliteten på foreldresamtalene. Så skjedde det noe. Jeg skal ikke se bort fra at det var min skyld, for jeg kom visst med et hjertesukk som handlet om en kursdag vi skal ha. Og vips så var vi av sporet. Men nå er det ikke sånn at avsporinger betyr en ulykke. Det hender vi i stedet kjører inn på et annet spor, – et spor som tar oss et nytt og annerledes sted.

Midt i en av våre felles verbale tankerekker rundt bordet, lanserte plutselig en kollega ideen om Det brasilianske superteamet. NTB jobber tett på en liten elevgruppe, og han kommer ofte med kreative ideer som vi andre får ta del i. I dag var det altså dette superteamet. For en idè!

Vi reflekterte en del rundt egen praksis i dag. Det er bare gjennom refleksjon av egen og andres praksis vi ser hva vi må endre for å komme videre, og det er hos oss lærere mulighetene til positiv utvikling i skolen ligger. Hvis ikke vi tenker gjennom og diskuterer det vi driver med, blir vi stående på stedet hvil. Ofte vet vi egentlig hva vi bør gjøre, og løsningene finnes der inne i oss et sted. Det er en taus kunnskap som er avhengig av refleksjon og kommunikasjon for å komme opp til overflaten. Det er ofte sånn man driver pedagogisk veiledning også.

Tenk dere, sa NTB i dag, – tenk dere at det er et brasiliansk superteam der ute et sted. De får til alt det vi ikke får til. De finner de kreative løsningene, de ser mulighetene, de er fantastisk dyktige. Når vi støter på et problem, en utfordring, et område der vi vet vi kan bli bedre; la oss konsultere Det brasilianske superteamet. De vil alltid kunne gi oss gode løsninger. Og visst kan de det. Et sånt fiktivt superteam kan være en flott måte å få aktivisert all vår tause kunnskap og kreativitet. Så kan det vel hende at løsningene til superteamet krever rammer og ressurser som vi ikke har, – men så vet vi i hvert fall hvorfor vi ikke alltid strekker til.

Jeg har nå fått et brasiliansk superteam inn i livet mitt. Og det er ikke bare på skolen jeg kan konsultere det. Når jeg støter på et problem enten det er hjemme eller på skolen, så skal jeg heretter spørre meg: Hva ville Det brasilianske superteamet hatt å si i sakens anledning.

Vi sporet av i dag, men ingen skal si at det ikke ble bedrevet pedagogisk utviklingsarbeid i plangruppa, for det ble det. Og når vi får besøk fra småbarn fra barneskolene rundt oss, så vet vi også at rekrutteringa er i orden. Arbeidsledige blir vi aldri.

innedam.jpg fisk22.jpg fisk1.jpg