Daily Archives: 03.09.07

De er da flotte?

Skolen er ikke bare ligninger og sterke verb, selv om det blir mye teori. Sist uke var det hektisk aktivitet på formingsavdelinga. Lærere og elever laget lerreter så fillene føk, bokstavelig talt, og det er ikke snakk om noe småtteri. Vi har 170 elever på tiende trinn, og i løpet av året skal alle male sitt eget bilde. Det var lerreter stabla over alt.

lerret1.jpg lerret2.jpg lerret4.jpg lerret3.jpg

Mine elever er tiendeklassinger i år, så nå er det deres tur. Jeg gleder meg både til å følge prosessen og til å se de ferdige resultatene. Rundt om på skolen henger bilder laget av tidligere elever. Jeg forstår at jeg ikke er særlig objektiv når jeg skryter av dem, – vi lærere blir litt myrsniper og hønemødre. Vi ser nok det våre egne elever presterer gjennom et ømt filter. Men det er da flott, dette her, – er det ikke?

gulstort.jpg

Noen av bildene er laget av enkletelever, – andre er grupparbeid. Dette henger inne i administrasjonen, og jeg liker det bare så godt.

strekstort.jpg

Selv om det er ungene som maler, så er det klart at de får mye fin veiledning fra flinke formingslærere. Det er nok en del prøving og feiling før bildene kan henges opp på et møterom sånn som her.

kontorstort.jpg

Det siste tilskuddet på stammen ble hengt opp rett før sommerferien. Fordi bildet er kjempestort og delt i tre deler, var det nesten umulig å få fotografert det.

blue1.jpg blue2.jpg blue3.jpg blue6.jpg

Nei, – nå må dere i gang! Sving penslene, unger!

signaturliten.jpg