Daily Archives: 25.04.07

På kurs

I dag har vi vært på kurs. Det er en sjelden foreteelse, – og derfor ganske populært. Et stort rom fullt av forventningsfulle lærere som vet hva de vil ha: Først og fremst faglig påfyll, – gjerne mye faglig påfyll. Noen ganger får vi det, – andre ganger ikke, – og da er det ikke sikkert at det er dem på podiet som har skylden.

bilde.jpg

Dagens problemstilling var: Når manglende tekstforståelse hemmer fagutviklingen. Et hett tema, kanskje særlig for oss på ungdomstrinnet. Det har skjedd noe med elevenes lesforståelse de senere årene. Det viser Pisa-undersøkelsen oss også. Noen av foreleserne ga oss hjerneføde. Vi fikk forskningsresultater som fortalte oss noe som ga gjenkjennnelse: Vi på ungdomsskolen driver lite systematisk øvelse i hvordan man forstår en tekst. Tekster på de høyere klassetrinna er i stor grad kontekstavhengige og krever forkunnskaper. Det gjør at spriket mellom minoritetsspråklige og majoritetsspråklige er større der enn på barnetrinnet. Men hva gjør vi med det? Noen svar fikk vi,  – og noen riktig gode strategier for å bedre leseforståelsen.

Men vi vet også hva vi ikke vil ha: Morsomme eksempler og  søte historier fra klasserommet. Vi som lånte øre til de andres tunger i dag har alle mer praktisk erfaring enn dem, og vi vasser i unger og praktisk eksempler hver eneste dag. Vi kjenner situasjonen slik den er. Nå vil vi lære å bli bedre. Vi vil ha kunnskap om ny forskning, sånn at vi kan lære å legge opp bedre pedagogiske strategier som kan hjelpe ungene på vei. Hvordan kan vi hjelpe våre elever til å forstå det de leser bedre?

stoffrbr.jpg hodnebbredt.jpg stoffbr.jpg

Gi en lærer et wienerbrød, og du har en venn for livet, – var det en som sa en gang. Sant nok. Det er jo flere faktorer enn de faglige på et sånt kurs. Det er deilig å komme ut av hverdagen, og i dag var kurset lagt i nydelige omgivelser med alt fra klassiske møbler til tropisk badeland.

risa.jpg bredt1.jpg pool.jpg

Det var rikelig med pauser, og da fikk vi pratet med hverandre uten at elevene sto i bakgrunnen og hoppet for å slippe til. En bonus med kurs er at vi også treffer lærere fra andre skoler,  – kanskje noen vi en gang jobbet sammen med. Og så var det wienerbrødet, her representert ved en fantastisk luchbuffet med tilhørende dessertherligheter. Selv om magen ble mett før øynene, var jeg mer opptatt av å spise enn å fotografere maten.

flugel.jpg sunnsmal.jpg kandelasmal.jpg

Noen gode forelesere, ny kunnskap, ideer til nye måter å tilnærme seg problemet og dessuten sosialt samvær og god mat av ymse slag.

Alt i alt var det en vellykket kursdag.