Daily Archives: 08.04.07

Påskelunsj og snø

I dag har vi vært på påskelunsj – hyggelig påskelunsj som varte hele dagen. God mat og gode mennesker er aldri å forakte på en første påskedag. Og så fikk vi leke, – i hvert fall noen av oss. Alle mennene ble sendt ut i hagen for å lete etter påskeegg. Egg var det jo ikke, – men godteri av alle slag, og ingen skal si at min mann mangler jaktinstinkt. Her har han fått stand på en påskehare:

jakt.jpg

Påskeferien startet med strålende vakkert og varmt vær, nesten sommervarme. For hver dag som har gått har det blitt litt kaldere, – og i dag ser det sånn ut:

sne2.jpg sne1.jpg

Påskemorgen slukker sorgen?

Det er en underlig historie dette påskeevangeliet, – fullt av tortur, ondskap og lidelse. Selve lidelseshistorien har gjentatt seg for millioner av mennesker rundt om i verden både før og etter Jesu tid, om og om igjen. Det som er underlig for meg er tanken om den stedfortredende soningen. Enten man jager en stakkars (synde-)bukk ut i ørkenen i Det gamle testamentet, eller man korsfester en mann i Det nye, så er det langt forbi og utenfor min logikk at det skal tjene det godes hensikt. Jeg kan til nød forstå at noen synes det er en vakker tanke, en symbolhandling, at Jesus frelste verden en gang for alle ved å påta seg hele menneskehetens skyld og straff,  – til nød kan jeg forstå det, kanskje. Men at noen vil bygge sitt liv og sin etikk på dette, klarer jeg ikke å fatte.

Selv om mine kristne venner sier at det ikke er sånn, synes jeg lidelseshistorien tar bort det personlige ansvar. Som mennesker må vi jo kjempe hver eneste dag, hvert minutt og hvert sekund for å velge riktig, gjøre de valgene som er gode for oss selv, våre medmennesker og den kloden vi lever på. Det er vanskelig, – men det er vår oppgave. Og når vi trår feil, så har vi trådt feil, vi har bommet på målet, vi har syndet. For meg er det da ingen hjelp i å be en Gud om tilgivelse i trygg forvisning om at jeg vil få det bare jeg tror på ham. Det holder bare ikke.

Da er det for sent!

Men så er jeg altså ikke kristen.

  

Den korsfestede sier

Ta meg ned. Det er på tide.
Trodde jeg jeg kunne lide
det som millioner led.
Dachau, Buchenwald og Belsen,
hvor var jeg og hvor var frelsen?
Ta meg ned.

Menneskene har bedratt meg.
Gud og djevel har forlatt meg.
Ta meg ned og bær meg bort.
La den siste bleke jøde
vitne om de andre døde
bedre enn jeg kunne gjort.

Ta meg ned. Det er på tide.
Lansegapet i min side,
tornekronen – hva var det?
Nylig slo et barnehjerte
hjelpeløst av angst og smerte
i en gassovn. Ta meg ned.

Ta meg ned. Jeg var der ikke.
Redselen i barneblikket,
morens gråt gikk meg forbi.
Knus mitt kors som ikke kunne
redde den som gikk til grunne.
Ta meg ned. Gjør verden fri.

Inger Hagerup